Amplifon - Aparaty słuchowe - Z nami usłyszysz świat
Z nami usłyszysz Świat!

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Wyznacz termin Twojej wizyty
Bezpłatny telefon

800 88 88 99

czwartek, 16 maja 2013 06:09

Refundacja z NFZ i MOPS

Kwota refundacji NFZ jest stała i nie zmienia się w zależności od modelu i ceny aparatów słuchowych!

Etapy ubiegania się o refundacje:
 • Wizyta u lekarza rodzinnego, który wyda skierowanie do lekarza laryngologa
 • Wizyta u lekarza laryngologa, podczas której lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją pacjenta (wynik badania słuchu) wyda zlecenie na aparat słuchowy.
 • Punkt Ewidencji Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego należy się zgłosić z wnioskiem wypisanym przez lekarza laryngologa. Tu wniosek zostanie rozpatrzony i przyznana zostanie kwota refundacji do aparatu słuchowego

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

Status osoby

Limit ceny określony przez NFZ

% refundacji

Kwota refundacji

Osoba dorosła

(uszkodzenie słuchu powyżej 40 dB)

2 x 1000 zł

(do dwóch aparatów słuchowych)

70%

2 x 700 zł

Inwalidzi wojenni

(wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji)

2 x 1000 zł

100%

2 x 1000 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia (uszkodzenie słuchu powyżej 30 dB)

2 x 2000 zł

100%

2 x 2000 zł

 

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Status osoby

Limit ceny określony przez NFZ

% refundacji

Kwota refundacji

Osoba dorosła

2 x 1800 zł

70%

2 x 1260 zł

Inwalidzi wojenni

2 x 1800 zł

100%

2 x 1800 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia

2 x 1800 zł

100%

2 x 1800 zł

 

Wkładka uszna

Status osoby

Limit ceny określony przez NFZ

% refundacji

Kwota refundacji

Osoba dorosła

2 x 50 zł

100%

2 x 50 zł

Inwalidzi wojenni

2 x 50 zł

100%

2 x 50 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia

2 x 60 zł

100%

2 x 60 zł

 

 

 

Kryteria ubiegania się o dofinansowanie ze środków NFZ:
 1. Pacjent ma status osoby ubezpieczonej;
 2. W okresie ostatnich pięciu lat pacjent, który jest osoba dorosłą nie korzystał z dofinansowania z NFZ na zakup aparatu słuchowego; w przypadku dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia okres ten wynosi 3 lata; wyjątkiem jest refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np. systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko osobom do 26 r.ż., wysokość refundacji na urządzenia wspomagające wynosi 2750 zł;
 3. Pacjent posiada wystawione przez lekarza zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – wniosek NFZ na zakup aparatu słuchowego;
Refundacja z MOPS i PFRON

Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego od MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz PFRON (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków MOPS lub PFRON osoba musi:
 • Posiadać grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności ( dzieci – dodatek pielęgnacyjny)
 • Posiadać wniosek zatwierdzony przez NFZ
 • Mieć dochód, który nie przekracza kwoty ustalonej przez MOPS i PCPR ( udokumentowany)
 •  Mieć fakturę za zakupiony aparat słuchowy lub kosztorys
 •  Wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek w MOPS/PCPR
 • Mieć kserokopię dowodu tożsamości

Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich.

Wielkość refundacji jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla każdego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji MOPS i PFRON otrzymają Państwo w każdym z naszych gabinetów badań słuchu.
Czytany 9254 razy
Jesteś tutaj: Porady Refundacja z NFZ i MOPS